Søk
Close this search box.

Mengdemål på ved kan være forvirrende, først og fremst fordi det er flere måter å måle volum på, og fordi vekt og volum forandrer seg når veden blir tørrere.

Måleenheter

Det er minst tre måter å måle volum på:

fastvolum eller fastkubikk er volumet av de hele stokkene av virke. Forkortelse fm3.

stablet volum er volumet av en vedstabel med kappet og kløyvd ved. Dette målet endrer seg med lengden av vedskiene. En stabel med 60cm lange vedskier blir ca. 10% mindre dersom vedskiene blir kappet i 30cm lengder. Grunnen til det er at vedskiene føyer seg nærmere til hverandre når de er kortere.

løst volum er volumet av en storsekk eller haug med løs kastet, ikke stablet ved. Forkortelse lm3.

En favn/et mål ved

Det gamle målet ‘favn eller mål ved’ er definert fra 60 cm lange vedskier. En favn er en stabel av 60cm vedskier som er to meter bred og to meter høy. Det er 2,4 m3. Når denne veden kappes i 30cm lengder, blir stabelen 10% mindre, altså 2,16 m3. En favn ved i 30 cm lengder blir pakket i opp til 64 40L-sekker.

For å regne om fra en favn hhv. et mål ved til andre enheter, kan følgende tabell benyttes:

Favn/mål

40L sekker

60L sekker

1.000L storsekk

1.500L storsekk

Kubikkmeter stablet

1

64

43

3,2

2

2,16

Merk at storsekker ikke inneholder stablet ved, men løs ved.

Storsekk 1m3/pall

Et annet mye brukt mål er storsekk som står på en pall – her finnes det to forskjellige, og så er det forskjell på løs ved og stablet i sekkene. De to vanligste storsekkene er “en-kubikk” på europall, som er 1m3 løs eller stablet. 1,5 m3 sekk på hydropall med løs ved finnes også.

En storsekk på 1m3 (dvs. 1.000 liter) med løs kastet kappa og kløyvd bjørkeved på 30 cm veier ca. 500 kg. Den samme sekken tørket til under 20% fuktighet veier ca. 300 kg.

Hvis dette stables blir vedstabelen ca 0,67 m3. Dette blir pakket til ca. 20 40L sekker med 15 kg tørr bjørkeved i hver.

For å regne om fra storsekk til andre enheter, kan følgende tabell benyttes:

1.000L storsekk

40L sekker

60L sekker

Favn/mål

1.500L storsekk

Kubikkmeter stablet

1

20

13

0,31

0,67

0,67

40-literssekkene er lette å stable, og disse veier ca. 15 kg når fuktigheten er opp mot 20%. Sekken er ca. 55 cm lang, 30 cm bred og 20 cm høy.

Har du for eksempel en veggplass som er 1,1 meter bred, og vil stable opp til brysthøyde, kan du få plass til 14 sekker på en rekke, og 28 sekker på to rekker, som da vil gå 60 cm ut fra veggen.

Tørr ved tar mindre plass

Når rå bjørkeved tørker, krymper den 10% på tvers av vokseretningen (ikke på langs av vedskiene, da de er stort sett like lange etter tørking). Tørkes veden i stabel, vil den altså bli lavere, men ikke smalere.

All ved i Blå Kors Vedsentral blir pakket i sekker etter tørking for at sekkene skal bli godt fylt.