Bakgrunn

Veden fra Blå Kors Vedsentral er lokal fra skog i Agder og Telemark, og av ypperste kvalitet. Vi ønsker å støtte norsk skogbruk, og samtidig fremme kortreist og miljøvennlig ved.

Hvert år importeres det mer enn seks millioner sekker ved til Norge. 90% av veden som selges over disk fra byggevarehus og bensinstasjoner i Norge er importert. Samtidig står mye norsk bjørk og lauvskog og råtner på rot.

Blå Kors Kristiansand har inngått en et samarbeide med Trekraft AS på Bjelland, og vi har som målsetting å utvikle vårt samarbeide dithen, at vi i felleskap skal være en betydelig leverandør av kortreist og miljøvennlig ved av høy kvalitet i Kristiansandsregionen. Vi skal sørge for at veien fra råvare til fyringsklar ved blir kortest mulig.

Blå Kors Kristiansand har etablert et produksjonsanlegg og et utsalg i Ægirsvei 3 på Lund i Kristiansand. Her jobbes det kontinuerlig med å pakke prima bjørkeved i 40- eller 1.000 liters sekker for salg over disk eller hjemkjøring.

Ved å kjøpe ved fra Blå Kors Kristiansand bidrar du til verdifull arbeidspraksis for våre deltakere, samtidig som alt overskudd går til alt vårt arbeid for vanskeligstilte familier og mennesker i regionen.

Åpningstider butikk

Du er hjertelig velkommen en til vårt utsalg i Ægirsvei 3 på Lund i Kristiansand. Her produserer vi sekker i á 40 og 1.000 liter, og samtidig har vi åpent for salg av tørr og prima kvalitet bjørkeved.

Åpningstider:

Dag

Tid

Torsdag og fredag 17-18 august

Kl. 10.00 til kl. 16.00

Torsdag og fredag 24-25 august

Kl. 10.00 til kl. 16.00

Vi er behjelpelige med å løfte opp paller på medbrakt henger.